OM KRETSEN
DOKUMENTER, REFERAT MM.
KART
HISTORIE OG STATISTIKK

DOKUMENTER OG REFERATER

Årsberetning 2024 for sesongen 2023: Årsberetning 2024

Protokoll Ting 2024 for sesongen 2023: Protokoll ting 2024

Årsberetning 2023 for sesongen 2022: Årsberetning 2023

Protokoll Ting 2023 for sesongen 2022: Protokoll ting 2023

Årsberetning 2022 for sesongen 2021: Årsberetning 2022

Protokoll Ting 2022 for sesongen 2021: Protokoll ting 2022

Årsberetning 2021 for sesongen 2020: Årsberetning 2021

Protokoll Ting 2021 for sesongen 2020: Protokoll ting 2021

Årsberetning 2020 for sesongen 2019: Årsberetning 2020

Protokoll Ting 2020 for sesongen 2019: Protokoll ting 2020

Årsberetning 2019 for sesongen 2018: Årsberetning 2019

Protokoll Ting 2019 for sesongen 2018: Protokoll ting 2019


 arsmelding_rok_sesong2016.pdf
 arsmelding_rook_sesong_2015.pdf
 kretsting_2018_protokoll.pdf
 kretsting_2018_sakspapirer.pdf
 protokoll2015.pdf
 rok-ting2015.pdf


Lover og regler

Rogaland O-krets (ROK) har som formål å arbeide for o-kretsens utvikling og fremme samarbeid mellom de lag som driver o-idrett innen kretsens grenser. ROK skal bistå Norges Orienteringsforbund (NOF) i alle spørsmål som gjelder o-idretten innen kretsen. Geografisk dekker ROK Rogaland fylke og kommunene Etne og Sveio i Hordaland fylke. O-kretsens merke er et stilisert postflagg med R og O i hvert av de to feltene og med løvkrans rundt.

 

I RO-skjermen vil du finne retningslinjer for
Arrangement
Løypelengder
Kontroll av arrangementer
Protestbehandling
mm 

Barnas Kontrollør
Sør-fylket:
Trond Lamark, Ganddal IL
trond.lamark@lyse.net
tlf 952 65 780
Nord-fylket:
Randi Engløkk, Haugesund IL
r_kristoffersen@hotmail.com
tlf 995 66 494 

Dokumenter: 

ROK lov revidert 2018: ROK lov

RO-skjermen 2023: RO-skjermen 2023