ADMINISTRASJON OG STYRE
KOMITEER OG UTVALG

KRETSSTYRET I ROK

Ikke helt oppdatert

Leder 
Vibeke Lamark
M: 915 27 030
leder.rogaland.okrets@gmail.com

Nestleder
Helge Jørgensen
M:  
helge.jorgensen@seam.no

Styremedlem og leder Sportslig råd
Grethe Paulsen Vie
M:
grethevie@gmail.com

Styremedlem og leder Teknisk råd (TEK) 
Sigurd Oftedal
M: 481 27 393
sigoftedal@gmail.com

Økonomi
Ane Oftedal
M:  
aneoft@gmail.com

Leder Kartråd
Jakob Karlsen
P: 51 67 33 82
M: 480 72 864
jakob.karlsen@nov.com
jak-ka@online.no

Informasjon og mediekontakt
Pål Bårdsen
M: 951 76 592
pal@o-klubb.no

 

Andre verv:

Terrengfordeler
Ola Magnus Laugaland
M: 916 67 687 Ålgård O
ola.laugaland@gmail.com

Regnskapsmedarbeider
Haldis Glandrange 
Nilsebuveien 1, 4019 Stavanger
M: 948 58 885
haldis.gle@gmail.com